myasto-za-vseki 8 3 6 5 1

Кои сме ние

Цветелина Зидарова – Магистър по Психология, специалист “Семейно консултиране”, специалист „Адаптация“. Председател на Фондация „МЯСТО ЗА ВСЕКИ“. Предоставя индивидуални и семейни консултации. Автор на книгата „Адаптацията в детската градина“. Основател на проекта „Адаптационна група“ работа с родители и деца, на които им предстои отделяне и започване на детска ясла или детска градина. Организатор и водещ на проекта „Разходка за необвързани“.
За контакт: 0898 456 842

Веселина Гергинова – магистър по логопедия и слухо-речева терапия. Секретар на Фондация „МЯСТО ЗА ВСЕКИ“. Притежава 23 годишен опит като логопед и слухо-речеви рехабилитатор. Провежда оценка и диагностика на говорното и езиково развитие. Изготвя и предоставя терапия на комуникативните нарушения на устния и писмения език, съобразена с индивидуалните и възрастови характеристики на детето. За контакт: 0878 770 073


ДОБРОВОЛЦИ в Проекта „Център Как да…?“

Маринела Неделчева – бакалавър логопед, специалност „Логопедия“. Ресурсен учител в детска градина. Провежда диагностика и терапия на деца с езиково-говорни нарушения, артикулационни нарушения, интелектуална недостатъчност, деца от аутистичния спектър.
Ресурсно подпомагане на деца със Специални Образователни Потребности на възраст от 3 до 7г. За контакти: 0878 838 797

Ирена Петкова – психолог, специализираща „Психодинамична психотерапия“, специалист „Адаптация“, член на Дружеството на психолозите в България, персонален код – BG RP 2253 – 2634 (6001). Работи индивидуално с деца, юноши и възрастни. Провежда консултации с родители на деца от аутистичния спектър и деца с хиперкинетично поведение с/без дефицит на вниманието. Участва в проекта „Атаптационна група“ – работа с родители и деца, на които им предстои отделяне и започване на детска ясла или детска градина. За контакти: 0883 328 450


ДОБРОВОЛЦИ към Проекта „Разходка за необвързани“:

Радостина Станева – астролог. За контакти: 0884 284 207

Виктор Задаров – планинар. За контакти: 0898 979 695