myasto-za-vseki 8 3 6 5 1

За вас родителите

Да си отговорим на въпрос за един ден

Всички си задаваме въпроси, започващи с „Как да…?” и се лутаме да събираме каква ли не информация от интернет, книги, приятели, лекари и специалисти. Ние разработихме тези еднодневни курсове на различни тематики „Как да..?”, събирайки и смилайки информацията за вас, за да може да спестим вашето време, объркване и лутане в това какво е правилното нещо за вас, вашето семейство и дете. Събрахме и пресяхме информацията и сме готови да ви я дадем по най-разбираемия начин, защото знаем колко важно е за вас да знаете…

за вас родителите
За вас – родителите …

1. Как да се научим да разбираме езика на другия?
2. Как да включим татко в нашите игри и да привлечем вниманието му? Как да го накарам да обръща внимание на детето?
3. Как да приемем новия татко?
4. Как да направя така, че той/тя да поиска да се включи в живота ми?
Всяко заглавие е отделен курс, който е направен така, че да отговори на вашите нужди. По време на курса вие ще получите информация по темата, но и ще можете да зададете ваши лични въпроси, на които търсите решение. Всички курсове са на една цена с една и съща продължителност както следва:

Цена Времетраене Ден
50 лв. 5 астрономически часа Според график

 

При проявен интерес, моля, потърсете ни на:

0898 456 842 – Цветелина Зидарова (психолог).