myasto-za-vseki 8 3 6 5 1

Консултации с логопед

В център „Как да…?“ има на разположение специалист логопед, който се занимава с нарушенията на езиково-говорното развитие на деца и възрастни.
Най-често родителите на деца в ранна възраст се консултират с логопед, когато се тревожат, че речта на тяхното дете не е като на „другите деца“ на площадката или на техните познати. Когато идват при мен, те споделят, че детето още не е проговорило или говори на „бебешки“ за възрастта си. Чести са случаите, когато детето не изговаря чисто определени звукове – така наречените „трудни звукове“ – „р“, „с-з“, „ш-ж“,   „к-г“, „п-б“ и др. Пропуски, изопачаване и замени на звукове, също са в компетенцията на работата на логопеда. Важно е да се дабави, че именно в тази възраст най-често се появат и блокажи на говора, с различна степен и тежест. Това са „заекванията“, които са невротични или неврозоподобни.

логопед

Малък Петко все заеква

Много учи, не напредва

Що да сторя най-напред

Ще се свържа с логопед

 

 

 

Понякога родителите разказват, че детето всичко разбира, но не може да се изкаже или обратното – съществува реч, но липсва логичен отговор на зададен въпрос. Децата, с които работя, често „превключват“ от тема в тема, без да има свързващ момент, нямат изградени понятия за годишни времена, групиране по признак и пространствени отношения. Ако тези проблеми не се диагностицират и терапевтират в предучилищна възраст, то тази недостатъчност ще рефлектира по-силно при постъпване в училище и ограмотяването на детето. За това и най – честите трудности, които срещат децата в училищна възраст са свързани с нарушения в развитието на устния и писмен език (макар че деца с такива нарушения допускат същите грешки, като деца на същия етап, без наличие на проблем). Индикацията се състои в големия брой и устойчивостта на правените грешки, които не отговарят на възрастта и етапа на обучение.

Имам си една мечта
Гладко, звучно да чета
Мама никак не обича
Някой бавничко да срича
Тя чете ми стихче гладко
То звучи тъй сладко, сладко
Аз обаче за беда

logoped2

Хич не мога да чета
Буквите ми се пилеят
Думичките ми се смеят,
Че не мога като мама
Да чета като голяма
Госпожата пък мърмори

 

С мама иска да говори
Трябвала ми „потготовка“
Чак да пиша под диктовка
Букви, срички, изречения
Трябвали ми упражнения
Буря кязвам ви настана
Помощ търся аз от мама
Мама бързо се разрови
И По телефона заговори
После усмихна се и рече:
„на логопед ще ходиш вече“

 

Работата на логопеда е да открие кои са причините за затрудненията на детето, да развие неговите умения да говори, да му помогне да създаде логични връзки между понятията, да изгради пространствена ориентация, да подобри фината си моторика и да разбере по-добре заобикалящия го свят.

 

logoped3

Имам хиляди въпроси
И мравките ли ходят боси?
Къде ли спи луната
Как ли правят се децата
Какво ли има във морето
Как отвътре е сърцето
Рибите дали говорят
С кого маймуните се борят
Колко ли са цветовете
За какво са ни ръцете
Четири били сезоните…
Лято, сняг… и камионите
Как си правим плодовете
Как се смесват цветовете
Може ли с една паричка
Да си купи мама всичко
Веси, моля те, кажи ми
Светът огромен обясни ми
За да стана аз голяма
Да разкажа и на мама


Веселина Гергинова – Магистър логопед/слухово-речев рехабилитатор; Магистър дефектолог: логопед- сурдопедагог. Има 20 годишен професионален опит като логопед и сурдопедагог в системата на българското образование (ДГ – XII) За контакти: +359 893 631 595; +359 878 770 073